8. Vratislavská věž


Vznikla v polovině 14. století. Je završena zdobenou atikou plnící obranné a dekorativní funkce.

Na počátku 20. století byl přizděn ozdobný portál z měšťanského domu U Patricije, jenž kdysi stál na náměstí. Věž plnila funkci věznice.