6. Městské hradby


Vznikly v době úřadování biskupa Přeclava z Pohořelé v polovině 14. století. Jejich součástí byly čtyři brány na vjezdu do města a 28 bašt.

Hradby obehnaly také zástavbu biskupského dvora. Na počátku 15. století získala Nysa druhý prstenec vnějších hradeb.

Do dnešního dne se hradby dochovaly pouze částečně, z věží stojí pouze dvě – Minstrberská a Vratislavská.