5. Krásná studna


Perla nyského baroka byla zhotovena dozorcem zbrojnice a nyské mincovny Vilémem Hellewegem. Dekorativní mříž měla studnu chránit před možným otrávením vody zvláště štvanými traviči, protože během třicetileté války ve Slezsku posílali řádící Švédové své vyzvědače, aby otrávili městské studny. Svého času povolala městská rada Nysy dva strážce, aby ji hlídali.

Tato studna byla ve městě hlavním zdrojem pitné vody, používána byla do roku 1880.

Mříž umístěná na vyzdívce z mramoru z nedalekých Sławniowic váží 1600 kilogramů a je zakončena dvouhlavou habsburskou orlicí.