4. Dům Městské váhy


Renesanční měšťanský dům z počátku 17. století byl sídlem správy Nyského knížectví a Kupecké komory pro míry a váhy. V podloubí stála váha a měrka lokte. Do průčelí je vezděná dělová koule připomínající dobytí města Francouzi roku 1807. Pro stavbu z roku 1604 jsou typické pozdně renesanční prvky. Výzdobu fasády původně tvořily sochy a malby hlásající chválu morálních a náboženských ctností. Na horní stěnu Domu městské váhy byla umístěna kamenná figura archanděla Michaela symbolizující vítězství a triumf nad zlem a figura ukazující alegorii Víry. Ve střední části fasády pak vidíme pět alegorií ctností – Chytrost, Lásku, Umírněnost, Sílu, Naději. V dolní části fasády je umístěna alegorie Spravedlnosti. Malířská a sochařská výzdoba fasády domu Městské váhy byla zničena během 2. světové války.

Roku 2011 byla budova zrestaurována a částečně byla obnovena sochařská část výzdoby.