16. Pevnost Nysa


Již od počátku svých dějin bylo město obehnáno dřevěným opevněním a vodním příkopem.

V první polovině 14. století v Nyse vznikaly mohutné hradby se čtyřmi vjezdovými branami a 28 baštami. Přestavba opevnění začala roku 1643 a byla završena vznikem systému deseti basti-onů s vodními příkopy s obsluž-nou silnicí vedenou mezi nimi. Situace se změnila po vstupu pruských vojsk vedených králem Fridrichem II. Velikým. Nysa se stala sídlem vojenské posádky, moderní pevností a v průběhu dějin i velkým zajateckým táborem.