15. Dům Řádu sv. Alžběty


Zakladatelkou a první matkou představenou tohoto řádu v Nyse byla Marie Luiza Merkertová. Klasicistní dům, jehož nároží zdobí socha sv. Michaela Archanděla a sv. Barbory, byl postaven v letech 1863–1865. V tomto domě je kaple sv. Rodiny a pamětní síň blahoslavené Marie Luizy Merkertové.