14. Carolinum


Biskup Karel Štýrský snil o zalo-žení první slezské univerzity, ale jeho předčasná smrt ve 34 letech tyto plány zmařila. Jezuitská kolej a gymnázium, částečně zničené během francouzského obléhání Nysy v roce 1807, vzdělávalo vynikající osobnosti, jakými byli pozdější polský král Michał Korybut Wiśniowietski nebo Jakub Sobieski. Jezuitské gymnázium bylo jednou z nejváženějších škol ve Slezsku. Své vzdělávací poslání naplňuje dodnes.