13. Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie


Kdysi bohatě zdobený kostel podle vzoru mateřského kostela Tovaryšstva v Římě. Roku 1807 během obléhání města napoleonskou armádou byl úplně spálen. Málo se dochovalo z jeho původní výzdoby. Hlavní oltář pocházející z roku 1691 se dochoval jen částečně. Přetrval také stříbrný regentský tabernákl z počátku 18. století vytvořený nyským zlatníkem J. E. Hartmannem. Jednou z důležitých částí výzdoby tohoto kostela jsou barokní malby asi z roku 1689, jejichž autorem je známý malíř Karel Dankwart.