12. Okresní muzeum


Ne každé město ve Slezsku se může pochlubit tím, že vlastní tak nádherné muzeum, jako je to nyské. Objekt vznikl za dob rakouské monarchie a jeho stavba trvala více než sto let. Objekt nahradil starý gotický hrad, původní sídlo biskupů. Byl místem setkání císaře Svaté říše římské Josefa II. a pruského krále Fridricha II. Velikého. Během tažení napoleonských vojsk v něm bydlel Jerome Bonaparte. Od roku 1984 je sídlem okresního muzea.

Ve sbírkách muzea můžeme vidět soubor evropského malířství od 15. do 19. století, sbírku slezského a nyského uměleckého řemesla, sbírky grafik, vojenské předměty a také historický nábytek.