11. Kostel sv. Petra a Pavla


Jedná se o nádherné barokní dílo z počátku 18. století. Kostel a na něj navazující klášter patřil řádu křížovníků.

Pozornost přitahují malby bratří Schefflerů, které jsou největším pokladem barokního umění v Nyse a jedním z unikátních slezských příkladů iluzionistických maleb ve Slezsku věnovaných historii a kultu svatého kříže. Jeho dějiny jsou v některých místech spíše legendární a symbolické, avšak některé z příběhů těchto dějin byly považovány za pravdivé.

Není náhoda, že v kostele Strážců Božího hrobu se nachází velké nástěnné malby věnované kultu svatého Kříže a také replika Božího hrobu. Zbožnost členů řádu křížovníků byla soustředěná na kult Ježíšova hrobu a kult svatého Kříže, řád se také významně zasloužil o poznatky z dějin svatého Kříže a jeho kult dále rozšiřoval.