10. Tritónova fontána


Tritónova fontána v Nyse byla vybudována ze sławniowického mramoru na počátku 18. století. Tritón byl podle mytologie mořským bohem, který musel hrát na mušli, aby rozbouřil a uklidňoval vlny. Byl zobrazován napůl jako člověk a napůl jako ryba, vždy s mušlí v ruce. S takovou podobiznou se setkáme i na nyské fontáně. Vidíme zde Tritóna klečícího na veliké mušli se zvednutýma rukama, ve kterých drží mušli přitisknutou na ústa. Tritón hrající na mušli měl symbolizovat mír a harmonii města.

Umělecká podoba tohoto díla navazuje na římskou 'Fontana del Tritone', postavenou známým Gianlorenzem Berninim v letech 1642–1643 na zakázku papeže Urbana VIII.

Tento římský prvek není v Nyse náhodný. Během několika století bylo město zváno Slezským Římem.