1. Kostel sv. Jakuba a sv. Anežky


Jeden z nejmohutnějších gotických chrámů v Polsku.

Střecha baziliky s plochou 4 tisíc metrů čtverečných patří k nejstrmějším v Evropě. Po vratislavské katedrále se zde nachází druhý největší soubor náhrobních desek biskupů. Kostel obdržel titul basilica minor a titul Historická památka.

Jistá nyská pověst sepsaná Mikulášem Tintzmannem, farářem v kostele sv. Jakuba a sv. Anežky v Nyse koncem 16. století, uvádí, že v místě, kde se nachází nynější kostel, se kdysi mělo nacházet místo pohanského kultu. Zbožní obyvatelé Nysy – Jakub a Anežka, zde založili na přelomu 10. a 11. století dřevěný kostel. V průběhu staletí byl kostel několikrát zničen, znovu postaven či rekonstruován. Po 2. světové válce proběhla poslední zásadnější rekonstrukce, která kostelu navrátila alespoň částečně jeho bývalou slávu. Obnova a renovace chrámu trvaly do roku 1959 a tehdy bylo provedeno také slavnostní vysvěcení.