8. Německý spolkový dům

Komenského 3

Potřeba obohatit spolkový a kulturní život německých obyvatel města vedla k rozhodnutí zřídit reprezentativní budovu s víceúčelovým sálem, kde by se mohly odehrávat společenské události a také divadelní představení. S přispěním štědrých dárců z řad místní smetánky i pomoci drobných příspěvků veřejnosti, se v roce 1900 podařilo nashromáždit dostatek finančních prostředků pro zahájení stavby.

Vítězem architektonické soutěže se stal Georg Berger. Porotě složené z nejváženějších měšťanů se jeho návrh zamlouval jen z části. Jejich připomínky zapracoval do finální podoby budovy, která se původnímu vítěznému projektu podobá jen velmi málo. Pro Bergera to byl však začátek jeho úspěšného působení ve městě.

V divadelním sále spolkového domu se uvádělo také několik her šumperské rodačky, básnířky a spisovatelky Marie Knitschke. Snadno proveditelné veselohry a dramata, čerpající ze šumperské minulosti se těšily mezi diváky značné oblibě. Divadelní hra „Alt Schönberg“ pojednávala o čarodějnických procesech v Šumperku v 17. století. Sama Marie Knitschke byla pokračovatelkou rodových linií jak jedné z obětí tragických událostí, tak jejího inkvizitora. Tvůrčí emancipovaná dáma se na přelomu století stala pro mnohé inspirací.