7. Pavlínin dvůr

ul. Hlavní třída 22

Honosná budova byla původně hospodářským dvorem rytířské rodiny Terschů, kolem níž se rozprostíraly pouze polnosti. Dnešní podobu novorenesančního paláce inspirovaného francouzskou architekturou, dokončeného roku 1876 pro Aloise Scholze, dal stavbě vídeňský architekt Moritz Hinträger.

Palác obklopovala rozlehlá okrasná zahrada s fontánou, vzácnými dřevinami, skleníkem i tenisovým kurtem. V oplocené zahradě se procházeli pávi a na rozdíl od dnešních dní se její krásou mohla těšit pouze rodina majitelů.

Název Pavlínin dvůr nese komplex budov na čtvercovém půdorysu po Paulině Chiari, manželce dr. Carla Chiariho, nejvýznamnějšího majitele residence. Carl Chiari byl původně lékařem, který se v Šumperku přiženil do významné průmyslnické rodiny. Z medicíny se brzy přeorientoval na poli ti ku a rodinný byznys. Byl jedním ze za kladatelů Svazu Němců severní Moravy, po slancem Říšské rady i členem Panské sněmovny. Od roku 1908 se honosil titulem barona.

Jeho žena Paulina svůj volný čas věnovala mimo jiné krajinomalbě. Její díla jsou umístěna ve sbírkách Vlastivědného muzea Šumperku, které v jejich bývalém sídle našlo útočiště po roce 1947.