5. Evangelický kostel

nám. ČSA

Šumperská evangelická obec zahájila stavbu svého nového kostela v roce 1869. Dle projektu c. k. inženýra Wenzela Knapka se o její realizaci postaral Josef Bayer.

Z nového svatostánku se však šumperští obyvatelé příliš dlouho neradovali. V roce 1906 došlo k narušení statiky malé věžičky kostela a ta musela být urychleně snesena.

Architekt Georg Berger nabídl k využití svůj starší nereal izovaný soutěžní návrh na reformovaný kostel v curyšském Aussersihlu z roku 1899. Na jeho základě byla vystavěna vysoká vstupní věž v pseudogotickém stylu, která v roce 1908 doplnila přední část chrámu.

Georg Berger, vídeňský architekt, si získal šumperskou smetánku natolik, že se stal autorem svého času nejdůležitějších staveb ve městě. Ráz jeho návrhů, inspirovaný německou architekturou tzv. heimatstyl neboli styl domoviny, se trefil šumperským měšťanům do vkusu. Vlastnit vilu z pera architekta Bergerabylo v Šumperku dobovým trendem.

Georg Berger, vídeňský architekt, si získal šumperskou smetánku natolik, že se stal autorem svého času nejdůležitějších staveb ve městě. Ráz jeho návrhů, inspirovaný německou architekturou tzv. heimatstyl neboli styl domoviny, se trefil šumperským měšťanům do vkusu. Vlastnit vilu z pera architekta Bergerabylo v Šumperku dobovým trendem.