4. Sieglova vila

ul. Čsl. armády 1

Autorství návrhu honosné vily, se stalo předmětem řady dohadů. Dle dostupných prame nů však můžeme označit za tvůrce projektu slavného vídeňského architekta Theophila von Hansena.

O realizaci se postarala firma šumperského stavitele Josefa Bayera. Krásná neoklasicistní budova pochází z roku 1867. Náležela k ní i okrasná zahrada ve stylu anglického parku, jak bylo v podnikatelských kruzích toužících se přiblížit vídeňské okázalosti zvykem

Tato architektonická perla se stala domovem manželům Emmě a Robertu Sieglovým. Textilní firma rodiny Sieglů patřila na konci 19. století mezi největší lnářské podniky rakousko-uherské monarchie. Manželský pár však svým povýšeným chováním vzbuzoval ve svých spoluobčanech pramalé sympatie a jejich residenci se přezdívalo hrad pýchy či hrad marnosti.

Robert Siegl sbíral ocenění svých výrobků na světových výstavách a produkty jeho textilky musely být dokonce opatřeny ochrannou známkou s vyobrazením říšské orlice, aby se zabránilo prodeji padělků.To svědčí o proslulosti této textilnické firmy a její produkce.