22. Lubichův dům

ul. Slovanská č. 1

Nájemní dům palácového typu z roku 1893 si nechal vystavět podnikatel Willibald Lubich, majitel továrny se lněným a damaškovým zbožím. Novobarokní budova byla projektem Vídeňana Heinricha Seifa.u architektury pozdního historismu*, vznikl na základě projektu vídeňských architektů bratrů Drexlerových.

Prostor na protější straně křižovatky byl od nepaměti nazýván Panskou zahradou, protože patřil původně k budově šumperského zámku. V 19. století se pozemek využíval mimo jiné jako vojenské cvičiště se střelnicí, na které působil Německý střelecký spolek. Původní střelecká bratrstva bývala druhem domobrany, postupně však spolek plnil spíše reprezentativnía sportovní charakter. V roce 1885 se prostor proměnil na veřejnýpark s hudebním pavilonem.

O realizaci parku se zasloužil Okrašlovací spolek v čele s Engelbertem Zdenkem. Zdenek se vyučil zahradníkem a botanikem v arcibiskupských zahradách v Kroměříži a do Šumperka se vrátil po ukončení služby v osobní gardě papeže ve Vatikánu. Podle jeho návrhů se realizovaly další parky ve městě.