17. Dům Johanna Höniga

nám. Míru 19

Současnou podobu získal dvoupatrový řadový dům s atikovým patrem a novorenesančním průčelím při nadstavbě v letech 1886–1887 realizované dle návrhu Josefa Bayera. V minulosti obývala dům řada zajímavých šumperských osobností.

Jedním z nejvýznamnějších byl Johann Hönig. Obdiv k architektuře a umění se u něj projevil už v mládí, kdy v sedmnácti letech podnikl pěší pouť do Říma za poznáním uměleckých památek. Pocházel z rodiny obchodníků s plátěným a damaškovým zbožím, sám pokračoval v rodinné tradici a vedl obchod Johann Hönig’s house | Johann Hönig haus nám. Míru 19 v přízemí svého domu.

Jeho tchán stavitel Josef Bayer ho inspiroval ke zpracování prvního soupisu šumperských domů. Do dějin města se však zapsal zejména jako zakladatel muzejního spolku. Na základě výzvy v roce 1896 obyvatelé města darovali spolku historicky cenné předměty, jež vytvořily základ sbírkového fondu. Muzejní artefakty nejprve uchovával Johann Hönig na půdě svého domu. Poprvé byly sbírky zpřístupněny v roce 1901 v konviktu bývalého kláštera.