16. Terschův dům

ul. Starobranská 5

Původně dva samostatné domy získala a v letech 1882–1884 a do klasicistní podoby nechala přestavět rytířská rodina Terschů, patřící v Šumperku mezi elitu. Terschové zbohatli obchodováním s tabákem, zakladatel rodu Franz Xaver Tersch st. později vybudoval prosperující obchod s textilem. Přikoupil i několik bělidel na úpravu plátna a příze, které vykupoval od pláteníků z podhorských oblastí.

V roce 1841 založil v tomto domě jeho syn Franz Xaver ml. první soukromou poštu a přepřahací stanici v Rakousku-Uhersku. Nabytý majetek pomohl rodině k zisku šlechtického titulu. Terschům patřily panství a zámky Třemešek a Chudobín a také hospodářský dvůr v Šumperku. Investice do tolika nemovitostí Franze Tersche finančně vyčerpaly a z dluhů se vymanil až prodejem velkostatku.

Jeho syn Fridrich von Tersch hospodářskému úpadku rodinného podnikání nezabránil, ale zapsal se výrazně do historie jako nejdéle působící starosta města. Ve funkci strávil čtvrt století mezi lety 1882–1907. Byly to šťastné roky pro Šumperk, který se měnil z provinčního města v centrum průmyslu pokroku.