15. Oberleithnerův palác III.

ul. Starobranská 20

Oberleithnerové si nechali v roce 1842 postavit krásný klasicistní palác s motivem lodžie a antického dórského sloupoví ve všech podlažích uličního průčelí. Autorem projektu byl stavitel Ignác Richter. K paláci patřila okrasná zahrada, která se táhla podél městských hradeb v místech bývalého vodního příkopu k dnešní Radniční ulici, z ní zůstal zachován krásný klasicistní altánek, součást původní okrasné zahrady.

Zajímavou postavou z rodinného klanu Oberleithnerů byl Constantin Zephyrescu, manžel Pauliny, sestry Eduarda a Carla Oberleithnerových. Pocházel z Rumunska a byl jedním ze společníků jejich textilnické firmy a ředitelem hutí v Sobotíně. Zephyrescu se zapsal do dějin města jako štědrý dárce a humanista.

V roce 1857 koupil jednoposchoďový dům, na okraji dnešních Smetanových sadů, který následně věnoval městu na zřízení nemocnice. V budově byly 4 pokoje a celkem 18 lůžek. Provoz nemocnice byl hrazen z prostředků města, ovšem nemocní přispívali na svůj pobyt 12 krejcarů denně. V nemocnici působil kromě lékaře ještě ranhojič a jedna ošetřovatelka. Oberleithner’s palace | Oberleithner Palast Starobranská 20 Constantin.