14. Oberleithnerův palác II.

Gen. Svobody 6

Honosný palác z roku 1887 ve stylu vrcholícího historismu s nádhernou novobarokní fasádou a výpravnými interiéry si nechal postavit Eduard Oberleithner mladší. Stavba okouzluje zejména honosnou schodišťovou halou obloženou istrijským mramorem. Dle návrhu Karla Mayredera ji realizoval šumperský stavitel Josef Prosinger. K objektu patřila i rozlehlá okrasná zahrada.

Oberleithnerové, přišli na Moravu na začátku 18. století. Zakladatel rodu Eduard Oberleithner starší začínal jako faktor a barvíř, vypracoval se a později stál u zrodu akciové společnosti pro výstavbu první moravské mechanické přádelny v roce 1839. Jeho synové Eduard mladší a Carl v rozšiřování a modernizaci textilní výroby v regionu dál pokračovali. Za zásluhy o rozvoj průmyslu v tehdejším Rakousku -Uhersku byli dokonce povýšeni do šlechtického stavu.

S velkým úspěchem se Oberleithnerové podíleli na uspořádání všeobecné hospodářské výstavy v Šumperku v roce 1879. Zde se představili široké veřejnosti průmyslové, zemědělské i chovatelské úspěchy vzkvétajícího regionu. Množství vystavovatelů s náležitou pýchou představovali ve svých stáncích to nejlepší ze své produkce. Návštěvníci se těšili také z doprovodného programu v podobě sportovních i kulinářských zážitků v několika pavilonech rozmístěných v budovách bývalého zámku, v panské zahradě a městské střelnici. Výstava trvala 11 dní a navštívilo ji téměř 14 000 nadšených návštěvníků.