10. Schneidrův hotel

ul. Hlavní třída 3

Po odstranění části hradeb kolem historického jádra města se naskytlo dost prostoru pro velkorysé stavební plány movitějších obyvatel města. Na objednávku Johanna Ferdinanda Schneidera postavil Josef Bayer v roce 1852 první reprezentativní předměstský hotel v Šumperku. Stavbu v podobě novogotického romantismu s věžní nadstavbou také sám projektoval.

Ferdinand Schneider založil prosperující plátenickou obchodní firmu a začal se angažovat také ve společenském životě a v politice. V roce 1864 stál u zrodu vědeckého a osvětového spolku Kosmos, kterému později věnoval svou rozsáhlou knihovnu. Tato sbírka se stala základem první veřejné městské bibliotéky. Spolek Kosmos pořádal osvětové přednášky na nejrůznější témata, od přírodovědných, po historická či literární.

Bezdětný Schneider postupně odkázal na dobročinné účely všechen svůj majetek, včetně prosperujícího hotelu. Svou dobročinností proslula i jeho sestra Marie Wichtlová. Ta se zasloužila zejména o zřízení městského sirotčince.