1. Nádražní budova

ul. Jesenická 4

Dokončení železničního spojení mezi Zábřehem a železárnami bratří Kleinů v Sobotíně v roce 1871 propojilo Šumperk s hlavními centry monarchie a představuje důležitý mezník pro rozvoj města. Textilní průmysl, tradiční výrobní odvětví regionu, dosáhlo na přelomu století nebývalého rozmachu.V Šumperku působilo v té době více než 100 textilních a hedvábnických podniků.

Významu města bylo nutné přizpůsobit i vzhled vlakového nádraží, důležitého dopravního uzlu. Projektantem nové honosné budovy nádraží z roku 1900 byl pravděpodobně architekt oddělení pozemních staveb vídeňskéhoministerstva železnic Carl Im mer. Vzorem se mu stala budova nádraží v polském Přemyšli,kterou projektoval o pět let dříve. Šumperské novobarokní nádraží patří svou výstavností k nejkrásnějším v regionu.

Při průjezdu po železniční trati ze Zábřehu do nitra jesenických or chválil průkopník turistiky, autor slavného cestopisu „Cesty po Moravě,“ Jan Havelka Šumperk těmito slovy: „Město mile překvapuje výstavností a rozkošnou polohou tak, že ne nadarmo Vídní menší sluje.“ Od těch dob si Šumperk udržel přízvisko Malá Vídeň.